VYROBENO S LÁSKOU
Společnost ASALVO je jednou z hlavních společností v oblasti péče o děti ve Španělsku s mezinárodní působností.
ASALVO má více než desetiletou zkušenost s výrobou produktů, které jsou určeny pro děti v raném dětství.
Hlavním cílem společnosti ASALVO je vytvářet výrobky nejvyšší kvality a bezpečnosti za bezkonkurenční cenu.
Poskytovat pohodlí a inovace, funkčnost a technologie.
HLAVNÍ CÍL: klidné rodiče a spokojení děti

NAŠE ZÁZEMÍ
V roce 2018 otevřela společnost ASALVO nové prostory, 16 000 m2 logistického skladu a kanceláří.
Otevřené a prosvětlené kancelářské a administrativní prostory s odpočinkovou zónou navozují příjemnou atmosféru pro vykonávaní každodenní činnosti. Logistické centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi, které zlepšují organizaci a přípravu zakázek a zlepšují tak služby zákazníkům.

ASALVO VE SVĚTĚ
ZASTOUPENÍ VE VÍCE NEŽ 30 ZEMÍCH
Díky důležité práci exportního oddělení se výrobky značky ASALVO dostávají každý den do více domácností v různých částech planety. K tomuto rozšíření přispívá i skutečnost, že společnost Asalvo je protagonistou nejdůležitějších mezinárodních a národních veletrhů v oblasti péče o děti, které se konají každý rok.

ŘÍDÍCÍ TÝM
Společnost Asalvo se zrodila s cílem vytvořit řadu výrobků, které splňují potřeby těch nejmenších v domácnosti. Z tohoto důvodu se věnuje „Velkoobchodu s výrobky pro péči o děti“.
Snažíme se našim klientům nabídnout kompletní sortiment výrobků a dobrý servis. Naším posláním je v konečném důsledku nabídnout bezpečnější a pohodlnější život dětem a klidnější život jejich rodičům.
Portfolio nabízených produktů bylo prostudováno a vybráno týmem odborníků (pediatrů, porodních asistentek, inženýrů, …), kteří pracují s naprostým nasazením a doufají, že naši klienti najdou to, co hledají z hlediska kvality a bezpečnosti.

Politika kvality společnosti ESTAR ASALVO je založena na uspokojování potřeb zákazníků, plnění jejich požadavků a snaze překonat jejich očekávání. Za tímto účelem si je vedení společnosti Estar ASALVO, S.L. vědomo, že je nezbytné mít kompetentní personál, který je vyškolen a zapojen do dosahování svých cílů a je oddán organizaci, a tedy i našim klientům.
Jako základní cíle našeho systému kvality můžeme uvést následující:
Neustálé zlepšování samotného systému řízení kvality prostřednictvím sběru a analýzy dat s cílem identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
Dodržování platných právních předpisů vztahujících se na všechny činnosti společnosti.

Zapojení vlastních a subdodavatelských pracovníků, orientace jejich činnosti na spokojenost zákazníka.
K dosažení výše uvedených cílů se vedení společnosti Estar ASALVO, S.L. zavazuje podporovat následující činnosti:
Považovat spokojenost zákazníka za základní cíl všech činností.
Stanovit cíle a záměry v oblasti kvality, které jsou v souladu s cíli organizace a které lze nejméně jednou ročně přezkoumat.
Šířit a propagovat politiku kvality i potřeby zákazníků, aby každý znal svou úlohu v tomto ohledu.

Plánovat a rozvíjet opatření zaměřená na snižování nákladů na nekvalitu a zvyšování produktivity.
Vedení přebírá odpovědnost za to, že k provádění výše uvedených činností jsou k dispozici potřebné zdroje, a očekává, že všichni zaměstnanci, bez ohledu na jejich funkci a pracovní pozici, budou sdílet tento závazek ke kvalitě a přísně dodržovat stanovené směrnice v celém systému kvality.
Systém řízení kvality společnosti Estar ASALVO, S.L. Vychází z požadavků normy ISO 9001:2015.